ข่าวประมูลจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ข่าวประมูลจัดซื้อ - จัดจ้าง สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือชุมชนท่องเที่ยวดีเด่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์กรชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย